Jak zostać wolontariuszem?

Cyklicznie w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie odbywać się będzie spotkanie formacyjne grupy wolontariackiej podczas, którego osoby chętne do pracy wolontariackiej w DPS będą mogły nawiązać współpracę z placówką.  Informacja o zebraniu dostępna będzie na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.

Kategoria: