Wolontariat

Koordynator ds. wolontariatu

Wszelkich  informacji na temat wolontariatu można uzyskać kontaktując się z  Sylwią Blok Koordynatorem ds. Wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
 tel. 781327111, email: s.blok@dpssopot.pl, pokój nr 102  (poziom 0) w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.

Kategoria: 

Wolontariusze i ich działania

W przygotowaniu

Kategoria: 

Dokumenty związane z wolontariatem

Regulamin wolontariatu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępna jest  pod tym ADRESEM

Kategoria: 

Jak zostać wolontariuszem?

Cyklicznie w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie odbywać się będzie spotkanie formacyjne grupy wolontariackiej podczas, którego osoby chętne do pracy wolontariackiej w DPS będą mogły nawiązać współpracę z placówką.  Informacja o zebraniu dostępna będzie na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.

Kategoria: 

Rodzaje wolontariatu

  1. Wolontariat aktywizujący, na który składa się:
  • wolontariat spacerowy – towarzyszenie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w codziennych spacerach.
  • wolontariat związany z pracą w grupie – pomoc przy zajęciach organizowanych dla Seniorów w Domu Pomocy Społecznej, możliwość realizowania własnych pomysłów na pracę wolontariacką w grupie.
  • wolontariat indywidualny - dotrzymywanie towarzystwa osobom starszym, pomoc w załatwianiu drobnych spraw,  pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym i niedowidzącym, organizacja czasu wolnego.
  1. Wolontariat opiekuńczy – wolontariat wspomagający pracę personelu opiekuńczego, pielęgniarskiego oraz rehabilitacyjnego związany z pracą bezpośrednio przy podopiecznych DPS m.in. karmienie, pomoc przy pielęgnacji, pomoc przy rehabilitacji.
  2. Wolontariat gospodarczy – wolontariat wspomagający codzienne funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Sopocie nie związany z bezpośrednią pracą przy pensjonariuszu DPS np. drobne naprawy, malowanie, sprzątanie.
  3. Wolontariat akcyjny – udział w jednorazowych akcjach na rzecz Domu Pomocy Społecznej np. festynach, festiwalach.
Kategoria: 

Wolontariusz - kogo szukamy?

      Dom Pomocy Społecznej w Sopocie otwiera  drzwi dla wolontariuszy. Poszukujemy ludzi, którzy chcieliby poświęcić swój czas  na rzecz sopockich seniorów. Osoby odpowiedzialne, kreatywne, pomysłowe, pełne entuzjazmu to ludzie, z którymi chętnie nawiążemy współpracę. Nie stawiamy ograniczeń wiekowych – ważne jest dla nas zaangażowanie oraz chęć pracy z pensjonariuszami DPS. W zamian oferujemy możliwość urzeczywistniania własnych inicjatyw, poszerzanie  doświadczenia, sprawdzenie się w pracy na rzecz seniorów. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o odbytym wolontariacie.

Kategoria: 

Kogo szukamy

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie otwiera  drzwi dla wolontariuszy. Poszukujemy ludzi, którzy chcieliby poświęcić swój czas  na rzecz sopockich seniorów. Osoby odpowiedzialne, kreatywne, pomysłowe, pełne entuzjazmu to ludzie, z którymi chętnie nawiążemy współpracę. Nie stawiamy ograniczeń wiekowych – ważne jest dla nas zaangażowanie oraz chęć pracy z pensjonariuszami DPS. W zamian oferujemy możliwość urzeczywistniania własnych inicjatyw, poszerzanie  doświadczenia, sprawdzenie się w pracy na rzecz seniorów. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o odbytym wolontariacie.

Kategoria: 

OSOBY DO KONTAKTU

OSOBY DO KONTAKTU:
Mateusz Borkowski - pracownik socjalny 
tel: 58/551 23 18 wew 152
m.borkowski@dpssopot.pl
Jarosław Polański
tel: 58/551 23 18 wew 152
tel: 781 327 111
j.polanski@dpssopot.pl

Kategoria: 

USTAWA O WOLONTARIACIE

KLIKNIJ TUTAJ ABY OTWORZYĆ ODNOŚNIK INTERNETOWY
„Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
(Dz.U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz. 873)
 
Poniżej w załączniku powyższa ustawa w wersji pdf
 

Kategoria: 

CIEKAWE LINKI DOTYCZĄCE WOLONTARIATU

www.wolontariat.ngo.pl
www.wolontariat.org.pl
www.trendywolontariat.pl.
www.ocalenie.org.pl/wolontariat
PRAWO A WOLONTARIAT - akty prawne www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=129
Europejski Rok Wolontariatu 2011 - oficjalna strona >>>
Centrum Wolontariatu >>>
Wolontariat przy MSZ http://www.polskapomoc.gov.pl
Fundacja Wolontariat dla Sportu - http://www.v4sport.eu
Wolontariat "wirtualny" http://www.e-wolontariat.pl
Wolontariat w ramach programu "Młodzież w działaniu"  http://www.mlodziez.org.pl
Wolontariat Polskiej Akcji Humanitarnej  http://pah.org.pl/jak_mozesz_pomoc,wolontariat_w_pah.html
Portal o społecznej odpowiedzialności biznesu  CSR info http://www.csrinfo.pl
Wolontariat pracowniczy http://www.wolontariatpracowniczy.pl

Kategoria: 

OGŁOSZENIE

WOLONTARIAT JAKO PRZESTRZEŃ SPOTKANIA
Wydział Zdrowia  i Spraw Społecznych oraz Dom Pomocy Społecznej w Sopocie zapraszają na spotkanie dotyczące specyfiki pracy wolontariatu 50+ (na przykładzie Sopockiego Centrum Seniora).
Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia br o godz 11.oo w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu (nr36).
 W programie:
Idea wolontariatu - Agnieszka Kobierowska - doradca ds. wolontariatu
                              przy Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych
Prezentacja dotychczasowej pracy wolontarystycznej w Domu Pomocy Społecznej
                            - Mateusz Borkowski - Pracownik Socjalny w DPS
Relacja z pracy w DPS - wolontariuszka pracująca w DPS
Zaproszenie do pracy w Domu Pomocy Społecznej
 
Spotkanie potrwa ok 1 godz.
 
 WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
będzie zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze.
Na aktywne starzenie składa się wiele elementów: starzenie się w dobrym zdrowiu,
aktywny udział w życiu społecznym, spełnienie w życiu zawodowym i więcej niezależności w życiu codziennym.
Bez względu na swój wiek osoby starsze mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i dłużej cieszyć się życiem.
Musimy więc znaleźć sposób na to, by jak najlepiej wykorzystać ich potencjał.
Żródło: www.europa.eu

Kategoria: 

CIEKAWI LUDZIE, CIEKAWE HISTORIE - „Wsłuchajmy się we wspomnienia”

W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej Dom Pomocy Społecznej w Sopocie oraz członkowie Koła Nauk Psychologicznych ANIMA Uniwersytetu Gdańskiego realizują projekt „Wsłuchajmy się we wspomnienia”. Od miesiąca studenci w każdy piątek przychodzą do podopiecznych, by wysłuchać i zebrać historię życia mieszkańców. Takie spotkanie daje szansę nawiązania wartościowej znajomości, nawiązania przyjaźni między osobami z różnych pokoleń. Ma na celu także zmniejszenie poczucia samotności przez mieszkańców DPS. Jednak głównym celem projektu jest zachowanie wspomnień o ludziach, którzy żyli według zwyczajów i wartości innej epoki, bowiem warto wsłuchać się w to, co przekazuje starsze pokolenie. Pamięć o tych osobach zostanie zachowana, bowiem zebrane historie są spisywane i będą stanowiły kronikę życia mieszkańców – formę dziennika.

Kategoria: 

PROJEKT WOLONTARIAT METROPOLITALNY

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI PROJEKTU WOLONTARIAT METROPOLITALNY - kliknij dokument

Kategoria: 
Subskrybuj RSS - Wolontariat