DDP OGÓLNIE

 
W strukturze Domu Pomocy Społecznej w Sopocie funkcjonuje ośrodek wsparcia- Dzienny Dom Pobytu- dla osób w podeszłym wieku, mieszkających w Sopocie. Ośrodek zapewnia pomoc i aktywizację osób starszych poprzez:
a) udzielanie wsparcia terapeutycznego,
b) udzielanie wsparcia opiekuńczego w podstawowych czynnościach życiowych (higiena, ubieranie się, poruszanie się, komunikowanie się, itp.),
c) udzielanie wsparcia aktywizującego i usprawniającego,
d) udzielanie wsparcia społeczno- kulturalnego,
e) umożliwienie korzystania z posiłku- obiadu.
Formy pracy:
- terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne z wykorzystaniem ciekawych technik, zajęcia muzyczne, ćwiczenia pamięci),
- zajęcia ruchowe (gimnastyka grupowa z wykorzystaniem różnorodnych przyborów gimnastycznych i elementami choreoterapii),
- zajęcia o charakterze integracyjnym (uroczystości okolicznościowe, festyny, zawody sportowe, wycieczki, spacery).
Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00.
 
Zapraszamy na „dni próbne”, które są elementem procedury przyjęcia do Dziennego Domu Pobytu. Kandydat ma możliwość zapoznania się z naszą ofertą oraz bliższego poznania uczestników i pracowników Domu.
Kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie lub uzyskanie informacji :
58- 551- 23- 18 wew.150 lub 133.
Do korzystania z usług w Dziennym Domu Pobytu upoważnia decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.