KLUB ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW W SOPOCIE

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sopocie uczestniczy w wielu dziedzinach działalności proponowanej przez Sopockie Centrum Seniora. Razem od kilku lat organizujemy spotkania dla seniorów w ramach obchodów Dnia Seniora. Zapraszamy gości z innych ośrodków, wspieramy wszytkie formy działalności kulturalnej DDPS.
 
Korzystając z pomieszczeń Centrum prowadzimy:

  • Klub Seniora, który jest miejscem spotkań w każdy wtorek. W klubie organizowane są spotkania z przedstawicielami różnych środowisk, organizowane są prelekcje audiowizualne oraz spotkania muzyczne
  • Klub Brydżowy działa dwa razy w tygodniu we wtorek i w piątek od 11.00 - 19.00 i stanowi wspaniałą rozrywkę i gimnastykę umysłu.