STOWARZYSZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Spotkania Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego odbywają się w ostatnie piątki miesiąca od godziny 16.00 do 18.00
 
tel do kontaktu 509 715 099