Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios

W miesiącach od października do grudnia 2014 na terenie DPS w Sopocie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios przeprowadziło spotkania seminaryjno-superwizyjne przeznaczone dla personelu opiekuńczego oraz seniorów- mieszkańców tego domu. W ramach seminariów poruszano tematy podstaw psychotraumatologii, sposobów radzenia sobie z przewlekłym stresem, wypaleniem zawodowym. Każdy z uczestników na koniec cyklu otrzymał Słownik pojęć psychotraumatologicznych.
Dodatkowo na terenie Domu prowadzono konsultacje psychotraumatologiczne - indywidualne.
Zajecia były prowadzone przez Joanne Fila - certyfikowanego specjalisty d/s psychotraumatologii oraz lek. Annę Posiewnik - specjalisty  psychiatrii, certyfikowanego psychoterapeuty psychoanalitycznego.
Projekt finansowany jest z środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Kategoria: