„POMAGANIE JEST PIĘKNE”

Jeśli dysponujesz czasem wolnym, masz ochotę i energię, jesteś otwarty, kreatywny, masz poczucie humoru  i chcesz pomagać zapraszamy Cię do pracy wolontariackiej w DPS Sopot.
Szczególnie jesteśmy zainteresowani współpracą z wolontariuszami 60+, których doświadczenie życiowe, umiejętności oraz wrażliwość koresponduje z potrzebami naszych mieszkańców.
Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne które odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Mickiewicza 49 81-866 Sopot, tel. 58 551 23 18, dnia:
                                                                                                                        
                                    19.09.2014r. (piątek) godzina 15.00
                                   
Dzięki współpracy z nami zyskasz wiedzę, która pozwoli zrozumieć potrzeby podopiecznych i na nie odpowiadać.
Informacje na temat wolontariatu w ramach programu „Pomaganie jest piękne” można uzyskać również u koordynatora wolontariatu w DPS Sopot Magdaleny Olszowskiej tel. 781 327 111, email: m.olszowska@dpssopot.pl  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Informacje o wolontariacie można znaleźć również na stronie internetowej:  www.wolontariatopiekunczy.pl
 Z A P R A S Z A M Y!!!!!

Kategoria: