DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE

81-866 Sopot,   ul. Mickiewicza 49
NIP: 585-145-61-22    

 

Dyrektor  Agnieszka Cysewska
Sekretariat: 58 551 23 18 (7:30 - 15:30)
Fax: 58 718 23 12
e-mail:  dps@dpssopot.pl
 
Zastępca Dyrektora Magdalena Kowalczys
Sekretariat: 58 551 23 18 wew.150
 
 

Kierownik Dziennego Domu Pobytu Magdalena Kowalczys: 58 551-23-18 wew.150
Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego Mariola Ludwicka: 58 551-23-18 wew.101
Kierownik Działu Medyczno - Rehabilitacyjnego Izabella Filińska: 58 551-23-18 wew.102
Kierownik Działu Żywienia Jacek Usarzewicz:  58 717 19 48

Administrator Ilona Gajewska 58 551-23-18 wew.109; kom.725 825 011

Intendentka  Alicja Michalska 58 551-23-18 wew. 109

Opiekunki: 58 718-23-12 wew.303
Pielęgniarki: 58 718-23-12 wew.221, kom. 781 328 111

Pracownicy socjalni  58 551-23-18 wew. 132

       Mateusz Borkowski      
       Marta Gołębiewska  
 
Księgowość 58 551-23-18 wew. 131
Kadry            58 551-23-28 wew 309
 
Wolontariat, gimnastyka,wydarzenia kulturalne i inne przeznaczone dla Seniorów - Mieszkańców Sopotu: tel: 781 327 111
 
Portiernia 58 718 02 46
 
 
 

Wyświetl większą mapę