PLAN DNIA DZIENNEGO DOMU POBYTU

 
Plan zajęć
Pracujemy według ustalonego planu dnia i tygodnia. Plan dnia przedstawia się następująco:
8.00 - 12.15 *  zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne, tj.:
- gimnastyka
- zajęcia muzyczne
- zajęcia z "Pozytywnego myślenia"
- ćwiczenia pamięci
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik
- robótki ręczne
- zajęcia kulinarne
- spotkania integracyjne
- spacery, wycieczki, pikniki
- czytanie prasy, książek
- pogadanki

* W trakcie zajęć przerwa na kawę i herbatę

12.15 – 12.45  OBIAD

12.45 - 15.00  dalszy ciąg zajęć terapeutycznych